Contra-indicaties

Misschien spelen er (ook) psychische problemen een rol, of liggen die ten grondslag aan jouw klachten. Denk aan depressieve klachten, angsten, trauma-gerelateerde problematiek of ernstige psychosomatische klachten. Het kan zijn dat je dan baat hebt bij GGZ-hulpverlening. De Hezenberg biedt zowel GGZ-behandeling met verblijf als ambulante hulpverlening. Kijk hier voor informatie. Als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Neem contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.

Ga terug >>