Geloof in verandering

Ruimte voor vragen
Als je bent vastgelopen, heb je naast verdriet, verwarring en onmacht vaak veel vragen: ‘Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik met mijn leven? Hoe ga ik om met schuld en schaamte? Hoe vind ik mijn weg nu verder? Waar is God eigenlijk?’ Op de Hezenberg is er ruimte voor deze en andere vragen die gaan over ons geestelijk bestaan. Samen met één van onze pastors mag je onderweg gaan om te onderzoeken op welke manier jij het pad van je leven (verder) wilt lopen.
 
Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons. Wij geloven dat ieder mens er mag zijn. En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragen. In deze vrijheid willen we graag met je op weg gaan.  

Ga terug >>