Hoe kunnen we helpen?

Ons pastorale programma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: christelijke meditatie, muziektherapie, beeldend bezinnen, Bibliodrama, wandelingen, individuele- en groepsgesprekken, ontspanning en vieringen in de kapel. Er is een programma van één week of twee weken, waarbij je doordeweeks verblijft op ons landgoed. In overleg is verlenging met een extra week ook mogelijk. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een afspraak te maken voor een pastoraal gesprek (ambulant).

Beeldend bezinnen
De werkvorm ‘beeldend bezinnen’ bestaat uit boetseren en schilderen. Beide activiteiten worden één keer per week gegeven en duren anderhalf uur per keer. Het gaat er niet om dat je een kunstwerk maakt. Je wordt uitgenodigd om jezelf op een andere manier te uiten dan met woorden alleen. Het doel van deze werkvorm is om te ontdekken, voelen en uiten wat er in je leeft. Daardoor ontstaat er meer inzicht in jezelf.

Bibliodrama
‘Biblio’ staat voor bijbel of boek en ‘drama’ heeft de betekenis van in beweging komen, handeling. Het gaat dus om het in beweging zetten en in beweging gebracht worden met een verhaal uit de Bijbel. Bij Bibliodrama werken twee verhalen op elkaar in: een bijbelverhaal en jouw levensverhaal. Het gaat hierbij niet om geloofsleer, maar om bewustwording. Het gaat om het zoeken naar antwoord op vragen als: wat zijn voor jouw belangrijke waarden, hoe sta je in het leven, wat geeft zin in jouw bestaan?

Christelijke meditatie
In de bijeenkomsten voor christelijke meditatie (zingevingsgroep) is er aandacht voor religieuze verdieping. Dit doen we onder andere door meditatie van religieuze teksten, beelden en muziek. Oorspronkelijk was meditatie in alle culturen religieus van aard. Meditatie helpt je om op een dieper niveau bewust te worden van je verbondenheid met God. Uit onderzoek blijkt dat mensen, die geestelijk of lichamelijk lijden onder te zware belasting of door disbalans, baat hebben bij meditatie. Door gerichte aandacht voor lichamelijke en geestelijke ontspanning leer je meer ontspannen met je klachten om te gaan. Je leert om aandachtig te leven door te focussen en met milde aandacht fysieke en psychische gevoelens waar te nemen en weer los te laten. Het helpt je de realiteit te aanvaarden.

Methode ‘huis van je leven’
De methode ‘huis van je leven’ maakt complexe vraagstukken eenvoudig. Door je leven voor te stellen als een huis met meerdere kamers, kun je kijken welke kamers meer aandacht nodig hebben. Zo zijn er o.a. de lichaamskamer, de vrijetijdskamer, de relatiekamer en de binnenplaats. In de binnenplaats gaat het over je waarden, over wat belangrijk is in je leven. Krijgt dit genoeg ruimte? Met deze methode wordt je bewust van je eigen vragen en ontdek je gaandeweg waar de oplossingen liggen.

Muziektherapie
Zonder enige kennis van muziek kun je deelnemen aan de muziektherapie. Het is absoluut niet noodzakelijk dat je muzikaal bent of noten kunt lezen. Het gaat vooral om de vraag wat muziek met je doet: wat brengt het bij je teweeg? En welke gevoelens en gedachten roept het luisteren, zingen, musiceren bij je op?

Pastoraal gesprek
Wanneer je problemen ervaart, spelen daarbij vaak ook zingeving- en levensvragen. Je vraagt je misschien af waarom jou deze situatie overkomt. In een persoonlijk gesprek met één van onze pastors kun je van gedachten wisselen over jouw vragen. Jouw eigen levensbeschouwing wordt hierin als uitgangspunt genomen. Deze pastorale gesprekken vinden twee keer per week plaats.

Sport/beweging
Wekelijks is er een bewegingsprogramma dat wordt afgestemd op jouw mogelijkheden. Het doel is vooral om op een ontspannen en plezierige manier je lijf in beweging te zetten door samen actief aan de gang te gaan. We beginnen iedere week met een warming-up en spierversterkende oefeningen voor het hele lichaam, waardoor een betere lichaamshouding wordt ontwikkeld. Als afsluiting doen we diverse sport- en spelvormen.

Vieringen in de kapel
Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. We maken gebruik van het liedboek en de Taizébundel. De kapel vormt het hart van ons monastiek dagritme: hier vinden dagelijks morgen- en avondgebeden plaats. Op dinsdagavond is er een voorbede- en zegendienst, waar je persoonlijk voorbede kunt vragen. Iedereen is vrij om wel of niet deel te nemen aan de kapelvieringen. Ook is de Kapel te gebruiken als stilte- of meditatieplek.

Wandelen
Ons landgoed ligt aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur. Iedere week wordt er gewandeld. Soms in stilte met een gerichte opdracht, soms aan de hand van een Bijbelgedeelte. Ook wandelen we aan de hand van wandelkaarten, die speciaal gemaakt zijn voor de Hezenberg. Aan de hand van de bomen, planten en dieren die we hier tegenkomen, kun je nadenken over je eigen leven. De verdiepende vragen laten je stilstaan bij de waarden in je leven.

Ga terug >>