Stap 2: Telefonische intake

Deelname aan een pastoraal traject (met verblijf) gaat altijd op basis van een intake. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk, maar dit stellen wij wel op prijs als er sprake is van gezondheidsproblematiek. Tijdens het telefoongesprek doorlopen we een aantal vragen. Misschien komen we tot de ontdekking dat je baat hebt bij een GGZ-behandeling. Bijvoorbeeld als er ook psychische problemen een rol spelen, of als die ten grondslag liggen aan jouw klachten. Denk aan depressieve klachten, angsten, trauma-gerelateerde problematiek of ernstige psychosomatische klachten. Kijk hier voor meer informatie over een GGZ-traject bij de Hezenberg.

Het kan ook zijn dat de Hezenberg niet de juiste plaats voor je is. Als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Neem dan contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.

Ga terug >>