Voor (kerkelijke) verwijzers

Als iemand is vastgelopen, zijn er naast verdriet, verwarring en onmacht vaak veel vragen: ‘Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik met mijn leven? Hoe ga ik om met schuld en schaamte? Hoe vind ik mijn weg nu verder? Waar is God eigenlijk?’ Op de Hezenberg is er ruimte voor deze en andere vragen die gaan over ons bestaan. Onze pastors gaan met onze gasten op weg om te onderzoeken op welke manier ze het pad van hun leven (verder) willen lopen.

Pastorale begeleiding
Wij bieden Pastorale begeleiding, met doordeweeks verblijf van twee of drie weken. In overleg is het mogelijk om op een later moment terug te komen. Eén week is ook mogelijk, maar de ervaring leert dat dit heel kort is om bezig te zijn met een pastorale vraag. Wij helpen onze gasten om te werken aan het terugkrijgen van hun vitaliteit, of we leren iemand om te gaan met (blijvende) klachten. Pastorale begeleiding is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons. Wij geloven dat ieder mens er mag zijn. En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragen. In deze vrijheid willen we graag met onze gasten op weg gaan. Deelname aan Pastorale begeleiding gaat altijd op basis van een intake. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet noodzakelijk, maar dit stellen wij wel op prijs als er sprake is van gezondheidsproblematiek. Verwijzers kunnen ook via de beveiligde omgeving van ZorgDomein doorverwijzen naar de Hezenberg.

Indicaties en contra-indicaties
Kent u iemand waarvan u denkt dat diegene baat kan hebben bij Pastorale begeleiding op de Hezenberg? Wij begeleiden mensen met bijvoorbeeld vragen of problemen rond hun identiteit, geloof, rouw of relatie (tussen partners, ouder-kind, door mantelzorg, etc.). De Pastorale begeleiding is geen psychotherapie, al heeft het wel een therapeutische uitwerking. Het pastorale traject wordt begeleid door onze pastors. Als er (ook) psychische problemen een rol spelen, of ten grondslag liggen aan de klachten, kan een GGZ-behandeling noodzakelijk zijn. Denk aan depressieve klachten, angsten, trauma-gerelateerde problematiek of ernstige psychosomatische klachten. Kijk hier voor informatie over een GGZ-behandeling bij de Hezenberg. De Hezenberg kan helaas niet de juiste hulp bieden als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs. Via de huisarts kan passende hulp worden gevonden.

Pastoraal programma
De Pastorale begeleiding bestaat uit een doordeweeks programma (maandag t/m vrijdag) en bestaat uit verschillende onderdelen, zoals christelijke meditatie, muziek, creatieve verbeelding, psychodrama, wandelingen, individuele- en groepsgesprekken en ontspanning. Er is een vast dagritme, waarvan de morgen- en avondgebeden in de Kapel vaste bestanddelen zijn. Door afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en verplichtingen, komen mensen hier weer op adem en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. Ons landgoed ligt aan de rand van de Veluwe. De prachtige natuurlijke omgeving maakt wezenlijk onderdeel uit van het proces dat mensen hier doormaken.

Lees meer over de verschillende programmaonderdelen >>

Ga terug >>