Voor kerkelijke verwijzers

Als iemand is vastgelopen, zijn er naast verdriet, verwarring en onmacht vaak veel vragen: ‘Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik met mijn leven? Hoe ga ik om met schuld en schaamte? Hoe vind ik mijn weg nu verder? Waar is God eigenlijk?’ Op de Hezenberg is er ruimte voor deze en andere vragen die gaan over ons geestelijk bestaan. Onze pastors gaan met onze gasten op weg om te onderzoeken op welke manier ze het pad van hun leven (verder) willen lopen.

Pastorale hulp
We bieden pastorale hulp(verlening), met of zonder verblijf. Wij helpen onze gasten om te werken aan hun herstel, of we leren iemand om te gaan met (blijvende) klachten. Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons. Wij geloven dat ieder mens er mag zijn. En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragen. In deze vrijheid willen we graag met onze gasten op weg gaan. Voor één of meer gesprekken (zonder verblijf) met een pastor kan een afspraak worden gemaakt via info@hezenberg.nl of via 038 444 5251. Een verwijzing van de huisarts is voor ambulante gesprekken niet nodig. Deelname aan een pastoraal traject (met verblijf) gaat altijd op basis van een intake. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk, maar dit stellen wij wel op prijs als er sprake is van gezondheidsproblematiek. Verwijzers kunnen ook via de beveiligde omgeving van ZorgDomein doorverwijzen naar de Hezenberg.

Indicaties en contra-indicaties
Kent u iemand waarvan u denkt dat diegene baat kan hebben bij een pastoraal traject op de Hezenberg? Wij begeleiden mensen met bijvoorbeeld burn-out klachten, identiteitsproblemen, geloofsvragen, rouwverwerkingsproblematiek, relatieproblemen. Ons pastorale traject is geen psychotherapie, al heeft het wel een therapeutische uitwerking. Het pastorale traject wordt begeleid door onze pastors en maatschappelijk werkers. Als er (ook) psychische problemen een rol spelen, of ten grondslag liggen aan de klachten, kan een GGZ-behandeling noodzakelijk zijn. Denk aan depressieve klachten, angsten, trauma-gerelateerde problematiek of ernstige psychosomatische klachten. Kijk hier voor informatie over een GGZ-behandeling bij de Hezenberg. De Hezenberg kan helaas niet de juiste hulp bieden als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs. Via de huisarts kan passende hulp worden gevonden.

Pastoraal programma
Ons pastorale traject bestaat uit een programma met verschillende onderdelen, zoals: christelijke meditatie, muziektherapie, beeldend bezinnen, Bibliodrama, wandelingen, individuele- en groepsgesprekken, ontspanning en vieringen in de kapel. Er is een programma van één week of twee weken. In overleg is verlenging met een extra week ook mogelijk. Gasten verblijven doordeweeks op ons landgoed, aan de rand van de Veluwe. Door afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en verplichtingen, komen gasten weer op adem en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. De prachtige omgeving van het landgoed maakt wezenlijk onderdeel uit van het herstelproces van onze gasten.

Lees meer over de verschillende programmaonderdelen >>

Ga terug >>