Waarbij kunnen we helpen?

Burn-out
Bij een burn-out ben je als het ware opgebrand. Je voelt je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten die steeds erger geworden zijn. De stress kon niet worden afgebouwd waardoor op enig moment de grens is bereikt.

Geloofsvragen
Soms gebeuren er ingrijpende dingen in het leven waardoor datgene wat je altijd geloofde opeens niet meer zo zeker lijkt. Ook je Godsbeeld kan in de loop van je leven veranderen en kun je daardoor uit evenwicht raken.

Identiteitsproblemen
In de loop van het leven ontwikkelt ieder mens zijn of haar eigen identiteit. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals aanleg, opvoeding en de invloed van je omgeving. Wanneer de ontwikkeling van je identiteit onvoldoende op gang komt of stagneert, kan dit zorgen voor verschillende klachten en problemen. Onzekerheid en moeite met lange termijndoelen zijn vaak het grootste probleem.

Relatieproblemen
In een relatie doorloop je verschillende fases. Tijden van diepe onderlinge verbondenheid worden soms afgewisseld door periodes waarin je elkaar niet lijkt te begrijpen. Meestal vind je elkaar na verloop van tijd weer terug. Maar soms zijn er dieperliggende oorzaken die de relatieproblemen in stand houden. Relatieproblemen uiten zich vaak in terugkerende ruzies, wederzijds onbegrip en emotionele verwijdering.

Rouwverwerking
Rouw is een reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een situatie. Er is verdriet, verbijstering, ongeloof of woede. Eén van de ingrijpendste verliezen is het overlijden van een dierbare. Maar ook andere verliezen kunnen rouw veroorzaken. Zoals het verlies van een huwelijk, vriendschap, werk of gezondheid. Maar ook een verhuizing kan gevoelens van rouw met zich meebrengen.

Psychische problemen
Misschien spelen er (ook) psychische problemen een rol, of liggen die ten grondslag aan jouw klachten. Denk aan depressieve klachten, angsten, trauma-gerelateerde problematiek of ernstige psychosomatische klachten. Het kan zijn dat je dan baat hebt bij GGZ-hulpverlening. De Hezenberg biedt zowel GGZ-behandeling met verblijf als ambulante hulpverlening. Kijk hier voor informatie.

Contra-indicaties
Als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Neem contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.

Ga terug >>